ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

● Σημαντική μείωση των επιστροφών και της ανάκλησης παρτίδων προϊόντων από τα σημεία πώλησης.

● Ανίχνευση και απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής συσκευασίας.

● Αύξηση του χρόνου ζωής του προϊόντος με καθυστέρηση της φυσικής ωρίμανσης.

● Αποστολή προϊόντων σε νέες αγορές (ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας) και κατ’ επέκταση αύξηση της γραμμής παραγωγής.

● Καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων.

● Τρόφιμα περισσότερο εμπορεύσιμα, άρα αύξηση της δυνατότητας υψηλότερων εσόδων.

● Διευκόλυνση μεταφορών.

● Δυνατότητα δημιουργίας νέων ποιοτικών προϊόντων.

● Προστασία της αξιοπιστίας του brand.

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

● Μειώνει ή εξαλείφει την απαίτηση της προσθήκης χημικών ουσιών και πρόσθετων συντηρητικών, άρα οι καταναλωτές μπορούν να τρέφονται με πιο υγιεινά προϊόντα, απολαμβάνοντας φυσική και αυθεντική γεύση.

● Ασφαλέστερα για την υγεία προϊόντα.