Το μέλλον στην επεξεργασία τροφίμων βρίσκεται στην εφαρμογή της υπερύψηλης υδροστατικής πίεσης, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ψυχρή παστερίωση. Πρόκειται για την εξέλιξη των παραδοσιακών θερμικών μεθόδων παστερίωσης και αποστείρωσης τροφίμων που εφαρμόζεται σε συσκευασμένα προϊόντα και προφυλάσσει την υγεία των καταναλωτών από πολλά κι επικίνδυνα μικρόβια, αλλά και τα προϊόντα από εξωτερικές επιμολύνσεις. Είναι μία εγκεκριμένη μέθοδος, σε παγκόσμιο επίπεδο, που δεν θέτει σε κίνδυνο τη γεύση, την υφή, την εμφάνιση και τη διαθρεπτική αξία των τροφίμων. Αντιθέτως, προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα τρόφιμα, καθώς και τη δυνατότητα να μην προστίθενται χημικές ουσίες και συντηρητικά. 

 

Τεχνολογία Επεξεργασίας Τροφίμων