Διαδικασία

Τα προϊόντα τροφίμων, μέσα στην τελική τους συσκευασία, βγαίνουν από τους ειδικούς θαλάμους συντήρησης και τοποθετούνται σ’ ένα κυλινδρικό δοχείο πίεσης. Αυτός ο κύλινδρος είναι φτιαγμένος από ειδικό κράμα χάλυβα ώστε να αντέχει 600 MPa, δηλαδή, πίεση 6 φορές μεγαλύτερη από το βαθύτερο ωκεανό. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση χρησιμοποιείται ενισχυτής πίεσης, όπου και αντλείται από τη δεξαμενή εντός των δοχείων. 

Στο δοχείο προστίθεται νερό και σφραγίζεται. Εντός του δοχείου αναπτύσσεται πίεση που φτάνει ακόμη και τα 6000 bar. Όταν η επιθυμητή προκαθορισμένη τιμή πίεσης επιτυγχάνεται παραμένει σταθερή για τον απαιτούμενο χρόνο. Σ’ αυτά τα μεγέθη πίεσης το νερό μπορεί να συμπιεστεί μέχρι και 15%. Η πίεση που εφαρμόζεται δεν επηρεάζει τη δομική ακεραιότητα των συσκευασιών και δεν συνθλίβει τα προϊόντα, καθώς είναι υδροστατική και δρα ομοιόμορφα, ισοστατικά και ακαριαία προς όλες τις κατευθύνσεις. Σ’ αυτά τα επίπεδα πίεσης, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που δημιουργούν αλλοίωση στα τρόφιμα δεν μπορούν να επιβιώσουν και καταστρέφονται, καθώς η πίεση διακόπτει τις κυτταρικές τους δραστηριότητες και πεθαίνουν.

Κατά την εφαρμογή, που διαρκεί περίπου 3 λεπτά, παρατηρείται μία αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία λέγεται αδιαβατική θερμότητα και δεν ξεπερνά τους 3°C ανά  1000 bar πίεσης.

Όταν ο προκαθορισμένος χρόνος πίεσης εκπνεύσει, ξεκινά η αποσυμπίεση. Η πίεση  πέφτει  γρήγορα και η θερμοκρασία επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα. Το δοχείο ανοίγει, τα προϊόντα βγαίνουν και μεταφέρονται ξανά στους ειδικούς θαλάμους συντήρησης. Μετά από αυτήν τη διαδικασία, τα προϊόντα είναι έτοιμα για την τοποθέτησή τους στα ράφια των super markets.

Η αυτοματοποιημένη τεχνολογία αποκλείει κάθε πιθανότητα λάθους, καθώς όλη η διαδικασία ρυθμίζεται κι ελέγχεται από προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και με την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Όλα τα δεδομένα της διαδικασίας αποθηκεύονται και αποστέλλονται ως αναφορά στον πελάτη.